Min Diasta – Diastasupproret och intervju i P4 Västmanland

Hej,

Idag har vart en väldigt omtumlande dag kan man väl säga. Det började med att Diastasupproret var med i Aftonbladet och dessutom i Aftonbladet TV. Strax efter detta så blir jag kontaktad av P4 Västmanland som ville ha ner mig till studion och göra en intervju Live! Sagt och gjort 11.30 stod jag live i studion och berättade om min diastas och diastasupproret. Lyssna på det här. Senare svarade även Klinikchefen Haile Mahteme, han menar att det saknas forskning och att man därför inte genomför denna operationen. Lyssna på vad han säger här.

Det har nyligen publicerats en artikel i läkartidningen där man skriver ”I den ovan nämnda svenska studien [9] jämfördes 29 patienter opererade med retromuskulärt nät med 27 patienter som opererades med suturering. Vid uppföljning efter ett år sågs signifikant förbättrad livskvalitet (mätt med SF-36) utan skillnad mellan grupperna. Både objektiv och självskattad muskelstyrka, funktion och smärta var signifikant förbättrad i samtliga studerade modaliteter. Ingen skillnad mellan metoderna observerades avseende postoperativa komplikationer. Långtidsresultaten efter fem år förväntas inom kort.”

Så forskning finns och fler resultat är på väg, då man nu gjort och analyserat resultatet av långtidsuppföljningen!

I artikeln finns även rekomendationer av handläggning för dessa patienter.

Artikeln är en systematisk genomgång av tidigare studier, så forskning finns.

Lämna en kommentar

%d bloggare gillar detta: